Fragment zdjęcia.

Czasami potrzebujemy wyciąć fragment, jakiś element  zdjęcia z całości. Zwykle robię to w Paintcie, ale tu proponuję narzędzie online.

 

Wycinamy

1. Wchodzimy na stronę.

2.Load an image from your computer- załaduj zdjęcie do wycięcia.

3.Zdjęcie się pojawia, widzimy przerywane linie- to będzie zaznaczenie wycinanego fragmentu zdjęcia. Dopasowujemy wielkość obszaru do wycięcia  białymi trójkątami.

4. Generate image - zapisujemy zdjęcie.

Zdjęcie w kółku

https://crop.imageonline.co/

 

1. Wchodzimy na stronę.

2. Select image- wybieramy zdjęcie z komputera i po załadowaniu ustawiamy pole do wycięcia.

3. Crop image.

Wycinamy w kształcie zaznaczonym wcześniej. 

4. Download jpg. zapisujemy obraz w wyznaczonym miejscu na komputerze.

Jeśli chcemy zdjęcie wyciąć w kółku, to z lewej strony zaznaczamy opcję Circle crop i postępujemy jak wyżej.

Wycinamy fragment

https://watermarkly.com/pl/crop-photo/

1. Wchodzimy na stronę.

2. Wybierz obraz.

3. Zaznaczamy pole do wycięcia.

4. Przytnij obrazy. 

5. Jeszcze raz Przytnij obrazy.

6. Pobierz wszystko.